i Política de privacitat i tractament de dades | enciclopèdia.cat

Política de privacitat i tractament de dades

Política de privacitat de dades

Acceptant aquesta Política de privacitat dones el teu consentiment a Enciclopèdia Catalana, SLU per a enviar-te informació sobre les novetats comercials i/o noves promocions dels seus productes i serveis. També autoritzes la cessió de dades a les empreses del grup Enciclopèdia Catalana.

Les teves dades formen o formaran part d’un fitxer automatitzat propietat d’Enciclopèdia Catalana SLU (NIF B08189680) amb la finalitat d’informar-te dels productes, serveis i altres activitats culturals de les empreses del Grup Enciclopèdia Catalana.

Les dades únicament podran comunicar-se a les empreses del grup Enciclopèdia Catalana per a les mateixes finalitats referides anteriorment. Tractem les teves dades personals amb la finalitat d’enviar-te comunicacions informatives sobre els productes, serveis i altres activitats culturals de les empreses del Grup Enciclopèdia Catalana. També, per informar-te de novetats comercials i/o noves promocions dels nostres productes i serveis.

El responsable del tractament de les teves dades personals és Enciclopèdia Catalana, SLU. NIF B08189680.  Adreça postal: C/ Josep Pla, 95, 3a planta 08019 Barcelona Correu electrònic: comunicacio@enciclopedia.cat

Autoritzes expressament a Enciclopèdia Catalana, SLU a la transferència de les meves dades a servidors de l’empresa Infusionsoft, situats físicament als EUA i que també s’han adaptat per al compliment de la normativa europea. Aquesta transferència és necessària per dur a terme la gestió o subscripció de qualsevol dels serveis oferts pel grup Enciclopèdia Catalana.

Disposes del dret a oposició, accés, rectificació o cancel·lació de les vostres dades. Per a exercir-lo, només cal que us poseu en contacte amb nosaltres a Josep Pla, 95 – 08019 Barcelona, o per correu electrònic a comunicacio@grec.cat.

De conformitat amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), la seva normativa de desenvolupament, i la LSSICE 34/2002, d’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, ENCICLOPÈDIA CATALANA, SLU i en compliment d’allò disposat a l’art.5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquestes seran incorporades a un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Els usuaris accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part d’ ENCICLOPÈDIA CATALANA, SLU amb les següents finalitats:

 • Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació comercials, sempre que s’hagi autoritzat prèviament mitjançant la marcació de la casella d’autorització al formulari web. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades a productes o serveis oferts per ENCICLOPÈDIA CATALANA, SLU així com per part dels col·laboradors o partners amb els que aquest hagués arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a dades personals. En tot cas, les comunicacions comercials seran realitzades per part d’ ENCICLOPÈDIA CATALANA, SLU i seran de productes i serveis relacionats amb el sector d’ ENCICLOPÈDIA CATALANA, SLU
 • Realitzar estudis estadístics.
 • Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les vies de contacte que es posin a disposició de l’usuari a ENCICLOPÈDIA CATALANA, SLU.

D’igual manera, en marcar la casella d’autorització, consent que les seves dades siguin facilitades a les nostres empreses del grup: GRUP ENCICLOPÈDIA CATALANA, del que formen part les següents empreses: DIGEC SAU, FUNDACIÓ ENCICLOPÈDIA CATALANA, LA GALERA SAU i ENCICLOPÈDIA CATALANA, SLU, perquè siguin tractats amb les finalitats esmentades anteriorment.

ENCICLOPÈDIA CATALANA, SLU informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que anés a fer-se algun tipus de cessió de dades personals, de manera prèvia, se sol·licitaria el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels titulars.

Complimentant i enviant els corresponents formularis d’aquesta pàgina web, l’Usuari accepta i autoritza a què les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part d’ ENCICLOPÈDIA CATALANA, SLU. En cas que vostè inclogui en els formularis d’aquesta pàgina web dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li de tots els continguts esmentats en els paràgrafs anteriors. En el supòsit que es produeixi una transferència internacional de dades, l’usuari haurà d’acceptar la casella amb aquesta finalitat de manera expressa.

Totes les dades sol·licitades a través d’ ENCICLOPÈDIA CATALANA, SLU són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas de que no siguin facilitades totes les dades, ENCICLOPÈDIA CATALANA, SLU no garanteix que la informació i serveis oferts siguin completament ajustats a les seves necessitats.

ENCICLOPÈDIA CATALANA, SLU garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes disposats a la legislació vigent. Per això, de conformitat amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets enviantt una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu D.d’I. A través dels següents mitjans:

E-Mail: comunicació@grec.cat
Correu Postal: C/ JOSEP PLA, 95 – 08019 BARCELONA.
De la mateixa manera, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats enviant un correu electrònic a: comunicació@grec.cat.

D’igual forma, ENCICLOPÈDIA CATALANA, SLU ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per a evitar-ne la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

De conformitat amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), la seva normativa de desenvolupament, i la LSSICE 34/2002, d’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, ENCICLOPÈDIA CATALANA, SLU i en compliment d’allò disposat a l’art.5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquestes seran incorporades a un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

Confidencialitat

Enciclopèdia Catalana es compromet a complir la seva obligació de mantenir en secret les dades de caràcter personal i el seu deure de guardar-les de forma confidencial, i adoptarà les mesures necessàries per a evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte a tota hora l’estat de la tecnologia. 

 

Política respecte a les dades personals obtingudes a través de formularis

Sense perjudici del previst en tot allò indicat en cadascun dels formularis del web, quan l’usuari faciliti les seves dades de caràcter personal, està autoritzant expressament Enciclopèdia Catalana al tractament de les seves dades personals per a les finalitats que s’indiquin en els mateixos. Enciclopèdia Catalana incorporarà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer i ho comunicarà degudament a l’Agència de Protecció de Dades. L’usuari o el seu representant podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, mitjançant sol·licitud escrita i firmada dirigida al domicili de la Companyia.

 

Enllaços al web de l’Enciclopèdia.cat

Queda autoritzat l’establiment de vincles i hipervincles amb el lloc web des d’altres pàgines o llocs web, sempre que els mateixos no es facin de manera que perjudiquin la imatge pública i de marca d’Enciclopèdia Catalana, del lloc web o de qualsevol de les persones a qui es faci referència. Queda expressament prohibida la utilització de la tècnica del framing a l’establiment de vincles amb el lloc web. Queda prohibit l’establiment de vincles des de pàgines o llocs web els continguts dels quals promocionin o facin apologia, directament o indirectament, de qualsevol tipus de violència, discriminació, pornografia o activitat il·legal. En la creació dels vincles queda expressament prohibida la utilització d’elements extrets del lloc web, sense el consentiment previ i exprés d’Enciclopèdia Catalana. 

 

Responsabilitat per enllaços

Els enllaços o links continguts en el web poden conduir l’usuari a altres webs gestionats per tercers. Enciclopèdia Catalana declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del web, ja que la funció dels enllaços que apareixen és únicament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema en concret. Enciclopèdia Catalana queda exonerada de tota responsabilitat del funcionament correcte de tals enllaços, dels resultats obtinguts a través d’aquests enllaços, de la veracitat i la licitud del contingut o la informació a què es pot accedir, com també dels perjudicis que pugui sofrir l’usuari en virtut de la informació trobada en el web enllaçat.

Acceptació de la Política de privacitat

Acceptant aquesta Política de privacitat dones el teu consentiment a Enciclopèdia Catalana, SLU per a enviar-te informació sobre les novetats comercials i/o noves promocions dels seus productes i serveis. També autoritzes la cessió de dades a les empreses del grup Enciclopèdia Catalana. Les teves dades formen o formaran part d’un fitxer automatitzat propietat d’Enciclopèdia Catalana SLU (NIF B08189680) amb la finalitat d’informar-te dels productes, serveis i altres activitats culturals de les empreses del Grup Enciclopèdia Catalana.

Les dades únicament podran comunicar-se a les empreses del grup Enciclopèdia Catalana per a les mateixes finalitats referides anteriorment. Tractem les teves dades personals amb la finalitat d’enviar-te comunicacions informatives sobre els productes, serveis i altres activitats culturals de les empreses del Grup Enciclopèdia Catalana. També, per informar-te de novetats comercials i/o noves promocions dels nostres productes i serveis.

El responsable del tractament de les teves dades personals és Enciclopèdia Catalana, SLU. NIF B08189680.  Adreça postal: C/ Josep Pla, 95, 3a planta 08019 Barcelona Correu electrònic: comunicacio@enciclopedia.cat

Autoritzes expressament a Enciclopèdia Catalana, SLU a la transferència de les meves dades a servidors de l’empresa Infusionsoft, situats físicament als EUA i que també s’han adaptat per al compliment de la normativa europea. Aquesta transferència és necessària per dur a terme la gestió o subscripció de qualsevol dels serveis oferts pel grup Enciclopèdia Catalana.

Disposes del dret a oposició, accés, rectificació o cancel·lació de les vostres dades. Per a exercir-lo, només cal que us poseu en contacte amb nosaltres a Josep Pla, 95 – 08019 Barcelona, o per correu electrònic a comunicacio@grec.cat.

 

Avís legal

 

Seguretat

ENCICLOPÈDIA CATALANA, SLU utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades a la indústria, tals com firewals, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per a aconseguir aquestes finalitats, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autentificació dels controls d’accés.

Propietat industrial i intel·lectual

Aquest lloc web és propietat de ENCICLOPÈDIA CATALANA, SLU. Els drets de Propietat Intel·lectual i  d’explotació i reproducció d’aquest web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’aquest a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada d’ENCICLOPÈDIA CATALANA, SLU, són propietat exclusiva d’aquesta, llevat que s’especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per ENCICLOPÈDIA CATALANA, SLU, per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat d’ ENCICLOPÈDIA CATALANA, SLU l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquest lloc web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta pàgina web sense la prèvia autorització per escrit d’ ENCICLOPÈDIA CATALANA, SLU.

Els continguts proporcionats per ENCICLOPÈDIA CATALANA, SLU estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva d’ ENCICLOPÈDIA CATALANA, SLU o de les persones físiques o jurídiques que s’informi mitjançant l’adquisició d’un producte o servei. ENCICLOPÈDIA CATALANA, SLU no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se ENCICLOPÈDIA CATALANA, SLU tots aquests drets. La cessió d’aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s’estén, a més a més del contingut inclòs a ENCICLOPÈDIA CATALANA, SLU, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

ENCICLOPÈDIA CATALANA, SLU ha obtingut la Informació i els materials inclosos al web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, ENCICLOPÈDIA CATALANA, SLU no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, en conseqüència, no s’ha de confiar en ella como si ho fos. ENCICLOPÈDIA CATALANA, SLU declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

ENCICLOPÈDIA CATALANA, SLU es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’aquesta, sense necessitat d’avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecta del web que pugui fer l’usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas ENCICLOPÈDIA CATALANA, SLU, les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l’ús i/o difusió del web o de la informació adquirida o accedida per o a través d’aquest o dels seus virus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions en el serveis o transmissió o d’errades en la línea en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint, a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i actes puguin succeir.

ENCICLOPÈDIA CATALANA, SLU no es fa responsable dels webs no propis als quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços (“links”) o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una pàgina web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc totalment exclusiu de l’usuari. ENCICLOPÈDIA CATALANA, SLU no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través de qualsevol vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’aquest, inclosos altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’utilitzar o d’utilitzar incorrectament un vincle, tant en connectar a la pàgina web d’ ENCICLOPÈDIA CATALANA, SLU com en accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

Avís legal

Denominació Social: ENCICLOPÈDIA CATALANA, SLU
Domicili Social: C/ JOSEP PLA, 95 – 08019 BARCELONA
Nº d’Id: B08189680
Registre Mercantil de Barcelona, Tom 1463, Llibre 904, Foli 170, Full núm. 11.577, inscripció 1ª.
E-mail: comunicació@grec.cat
Nom del domini: www.grupenciclopedia.cat i www.enciclopedia.cat

Llei aplicable: La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquesta Política de Privacitat, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present web, serà la llei espanyola.

Política de cookies: Aquest Web utilitza ‘cookies’ pròpies i de tercers per a oferir-li una millor experiència i servei. Al navegar o utilitzar els nostres serveis l’usuari accepta l’ús que fem de les ‘cookies’ i l’eliminació de les mateixes mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu Navegador. En cas de bloquejar l’ús de cookies al seu navegador, és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina Web no estiguin disponibles.

Què és una ‘cookie’? Una ‘cookie’ és un petit fragment de text que els llocs Web envien al navegador i que s’emmagatzemen a la terminal de l’usuari, el qual pot ser un ordinador personal, un telèfon mòbil, un tablet, etc. Aquests arxius permeten que el lloc Web recordi informació sobre la seva visita, com l’idioma i les opcions preferides, la qual cosa pot facilitar la seva pròxima visita i fer que el lloc resulti més útil al personalitzar el seu contingut. Les cookies exerceixen un paper molt important, al millorar l’experiència d’ús del Web.

Tipus de ‘cookies’ utilitzades: Aquest Web utilitza tant cookies temporals de sessió com cookies permanents. Les cookies de sessió emmagatzemen dades únicament mentre l’usuari accedeix al Web, i les cookies permanents emmagatzemen les dades al terminal per a que siguin accedides i utilitzades en més d’una sessió.

Segons la finalitat per a la qual es tractin les dades obtingudes a través de les cookies, el Web pot utilitzar:

Cookies tècniques: Són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través de la pàgina Web o aplicació i l’ús de les diferents opcions o serveis que en ella existeixen. Per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar i mantenir la sessió de l’usuari, accedir a les parts Web d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació i emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o sons.

Cookies permanents: Són aquelles que s’emmagatzemen en el disc dur i la nostra web les llegeix cada vegada que es realitza una nova visita. Una cookie permanent posseeix una data d’expiració determinada. La cookie deixarà de funcionar després d’aquesta data.

Cookies de personalització: Són aquelles que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en la seva terminal o que el propi usuari defineixi. Per exemple, l’idioma, el tipus de navegador a través del com accedeix al servei, el disseny de continguts seleccionat, geolocalización del terminal i la configuració regional des d’on s’accedeix al servei.

Cookies publicitàries: Són aquelles que permeten la gestió eficaç dels espais publicitaris que s’han inclòs a la pàgina Web o aplicació des de la qual es presta el servei. Permeten adequar el contingut de la publicitat perquè aquesta sigui rellevant per a l’usuari i per evitar mostrar anuncis que l’usuari ja hagi vist.

 Cookies d’anàlisi estadísitca: Són aquelles que permeten realitzar el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris en els llocs web. La informació recollida mitjançant aquest tipus de cookies s’utilitza en el mesurament de l’activitat dels llocs web, aplicació o plataforma i per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris d’aquests llocs, amb la finalitat d’introduir millores en el servei en funció de les dades d’ús que fan els usuaris.

Cookies de tercers: En algunes pàgines Web es poden instal·lar cookies de tercers que permeten gestionar i millorar els serveis oferts. Com per exemple, serveis estadístics de Google Analytics, Facebook, twitter, Linkedln, Google+, youtube.

Com administrar cookies al navegador? L’usuari té l’opció de permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en la seva terminal:

 • Per ajustar els permisos relacionats amb les cookies al Navegador Google Chrome:
 • Fer clic en el menú situat a la barra d’eines.
 • Seleccionar Configuració.
 • Fer clic a Mostrar opcions avançades.
 • En la secció “Privacitat” fer clic en el botó Configuració de contingut.
 • En la secció de “Cookies” es poden configurar les opcions.

            *Més informació sobre Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Per ajustar els permisos relacionats amb les cookies al Navegador Mozilla Firefox:

 • A la part superior de la finestra de Firefox fer clic en el menú Eines.
 • Seleccionar Opcions.

Seleccionar el panell Privacitat.

 • A l’opció Firefox podrà triar Usar una configuració personalitzada per a l’historial per configurar les opcions.

      *Més informació sobre Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies

 • Per ajustar els permisos relacionats amb les cookies en el Navegador Internet Explorer 9:
 • A la part superior de la finestra d’Internet Explorer fer clic en el menú Eines.
 • Seleccionar la pestanya de Seguretat i utilitzar l’opció Eliminar l’historial d’exploració per eliminar les cookies. Activar la casella Cookies i, a continuació, fer clic a Eliminar.
 • Seleccionar la pestanya de Seguretat i utilitzar la Configuració moure el control lliscant totalment cap amunt per bloquejar totes les cookies o totalment cap avall per permetre totes les cookies. Després d’això, fer clic a Acceptar.

Més informació sobre Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to- manage-cookies-in-internet-explorer-9

En cas de bloquejar l’ús de cookies al seu navegador és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina Web no estiguin disponibles.

En alguns navegadors es poden configurar regles específiques per administrar cookies per lloc web, la qual cosa ofereix un control més precís sobre la privadesa. Això significa que es pot inhabilitar cookies de tots els llocs excepte d’aquells en els quals es confiï.

Llegir més...